OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Respektujeme Vaše soukromí. Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Slouží nám pouze k účelům bezproblémového provozu obchodu URBANSHOP.

 

Osobní údaje zákazníků uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Veškerá data, která od Vás získáme při registraci do databáze UrbanShopu, jsou chráněna před potencionálním zneužitím. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu, nebo vymazání zasláním emailu na info@urbanshop.cz

                                                                                                                                                                                                                                                   Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem internetového obchodu UrbanShop) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetového obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka ,,Dokončit registraci") dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svým osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Dále zákazník souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami (obchodní podmínky naleznete zde) provozovatele v aktuálním znění.