Historie konopí

 

Ve starověku vládla Čína

Konopí se k člověku váže již celá tisíciletí. Člověk konopí využívá mnoha způsoby a to již dobrých devět tisíc let, ne-li více. Úplně první zmínky o pěstování konopí pochází z doby před sedmi tisíci lety před naším letopočtem ze staré Babylonie. Ovšem objevují se názory, že konopí se pěstovalo v Evropě ve stejné době a první pokusy s ním mohly být již v době před deseti tisíci lety před naším letopočtem. Za masivním pěstováním této rostliny ve starověku stojí ale Čína. Úplně první zprávy o pěstování konopí v Číně pocházejí z doby tří tisíc let před naším letopočtem. Čína konopí pěstovala jako velmi všestrannou rostlinu, vhodnou na výrobu lan, sítí a dalších výrobku, kde se hodí kvalitní vlákna. Toto masivní pěstování bylo na popud císaře Sheng-nung. Ten konopí chtěl využívat nejen jako textilní rostlinu na výrobu látek a ošacení, ale poté se stará lana a šaty zpracovávaly do konopného papíru. Konopný papír vždy byl a je opravdu velmi trvanlivý, jelikož právě na něm se nám dochovaly zprávy o pěstování konopí v Číně, ale i další např. náboženské či úřední texty v hrobech mocnářů. Dodnes se konopí používá na výrobu papíru. Tento papír se používá např. i při výrobě bankovek (Kanada) nebo pro důležité knihy (lepší vydání Bible). Dále se v Číně konopí používalo kupodivu jako krmivo. Spolu s ječmenem, rýží, prosem a sójou se v době dva až jeden tisíc let před naším letopočtem pěstovalo pro zrní. Ale jak jsme se dozvěděli z dochovaných materiálů, bylo poté nahrazeno lepšími – chutnějšími a produktivnějšími obilninami.

 

Evropa také nebyla pozadu….

PJak již bylo zmíněno, konopí se vyskytovalo i na území Evropy. Přestože byly zpočátku představy a teorie vědců, že se konopí do Evropy dostalo až v novověku, bylo prokázáno, že jsou tyto představy mylné. Semínka konopí byla nalezena na různých místech Evropy při archeologických vykopávkách a to v mnoha zemích. Nalezlo se i několik nádob, které sloužily s největší pravděpodobností k pálení konopí a tím zneužívání jeho omamných vlastností na lidi. Vědci se také domnívají, že konopí se velmi dařilo v dusíkatých půdách a rumištích (dnes kopřivy) jako hojnému plevelu. Tato místa se nacházela převážně v okolí osad, kde bydleli lidé a poté již chybělo málo, aby tato rostlina zdomácněla a byla pěstována lidmi záměrně pro jejich účely.
Řecky filozof a historik Herodotos z Halikarnasu se v pátém století před naším letopočtem zmiňuje ve svých dílech o tom, že kočovní Skythové do země zatloukli tři tyče, dali přes ně neprodyšné vlněné houně, uprostřed udělali otvor a vložili tam rozpálené kameny. Poté tam hodili semena konopí, a jakmile začal stoupat hustý dým, Skythové začali radostně povykovat. Toto jsou věrné příznaky skupinového užívání. Přestože tato zpráva nebyla brána vážně a myslelo se, že je Herodotos pouze básník a prozaik, při nálezu zmrzlého hrobu Skythů v Asii, se tato teorie potvrdila a zjistilo se, že Herodotos popisoval tyto rituály velmi přesně.
Je také zjištěno, že Staří Řekové a Římané znali působení konopí. Jenže zde se prameny rozcházejí. Někde je zmíněno pouze používání u Skythů, ale na druhé straně se polemizuje i o užívání konopí ve Starém Řecku a Římě. Zde ovšem není vůbec jasné, do jaké míry konopí využívali. Pravděpodobně víme, že jej například podávali k vínu pro obveselení hostů. Ale na druhou stranu bylo konopí používáno jako léčivá rostlina.

 

A co Indie?

Největší zkušenosti s působením konopí na morfologii člověka mají zřejmě Indové. Tam se konopí pěstovalo k získávání pryskyřice samičích květů, což sloužilo k produkci hašiše. Ten následně sloužil k náboženským účelům a tento zvyk se dochoval až do dnešních dnů. I proto se Indie stala zemí zaslíbenou nejenom pro Hippies.

 

Středověká realita…

Přesuneme-li se do středověku, zde konopí zažívá opravdový boom. Konopí se ve velké míře dostalo do Evropy ze dvou hlavních směrů. Z jižního Ruska, přes severské státy, jednalo se však o tzv. nízké konopí. Druhý směr byl z oblasti Blízkého východu a Persie, přes jižní státy, jednalo se o vyšší konopí.
V Anglii se stalo konopí důležité za vlády Jindřicha VIII. O konopí byl veliký zájem a začalo jeho rozšiřování. Začalo se tedy pěstovat i v britských koloniích. Jeho význam také vzrostl při rozvoji mořeplavby. Bylo nedílnou součástí při stavbě lodí. Jelikož našli Španělé a Angličané v Novém světě velmi bohatá území, začalo se pěstovat i zde. Konopí se velmi rychle a velmi dobře přizpůsobilo i na tomto kontinentě. A v této době mělo konopí opravdu veliký význam. Kladl se opravdu veliký důraz na jeho pěstování. Našlo uplatnění v recyklaci použitých sítí, plachet, oblečení a jiného textilu. Samozřejmě se z konopí také vyráběl papír. Dále se používalo od 17. století až do 19. století jako platidlo ve velké části Ameriky. A proč? Právě proto, aby se povzbudilo co nejvíce lidí a farmářů v pěstování této rostliny. Používalo se i při velké části výroby pracovního oblečení, dále se z něho dělal olej do lamp na svícení, ale i veškeré mapy a Bible měli farmáři vytisknuté právě na konopném papíře.

 

Holandsko má také svoji historii konopí…

V Německu se rozmach konopí stal až v 17. století. V této době měli již španělské, francouzské, britské, německé, holandské i italské obchodní lodě plachty vyrobené právě z konopí.
Holandsko si zažilo také vlastní rozmach v pěstování a zpracování konopí. Známě holandské větrné mlýny (které byly kupodivu samy vybaveny plachtami z konopí) sloužili díky své energii k lámání stonků konopí pro výrobu velkého množství pláten a lan, což se podílelo na pozici důležitého námořního státu a. Hlavně se šetřil čas při nákladech na ručním lámání těchto stonků. V Holandsku putovala většina produkce z konopí, právě do námořnického průmyslu a k mořeplavbám. V Holandsku potřebovali takové množství konopí, že si jej museli obstarat dokonce výměnou s Itálií a Ruskem.ižního Ruska, přes severské státy, jednalo se však o tzv. nízké konopí. Druhý směr byl z oblasti Blízkého východu a Persie, přes jižní státy, jednalo se o vyšší konopí.

 

A co Ruský obr?

Obrovský význam mělo konopí v Rusku. Bylo ho potřeba veliké množství a to pro výrobu velikých námořních lodí. Na konci 18. století produkuje Rusko až neuvěřitelných 80% konopí, které se využívalo na Západě. Nadvláda carské rodiny a církve v Rusku měla příčinu levné pracovní síly formou otroků a nevolníků a takto se pěstovalo konopí v Rusku až do roku 1917. Ještě předtím v polovině 18. století kupuje Velká Británie 90 % všeho konopí jen z Ruska. Jenže tím jsou Britové a celý světový obchod vázán na ruskou produkci konopí. A proto hlavním důvodem války Ameriky proti Británii byl přístup ke konopí z Ruska. Dokonce v roce 1807 podepsal Napoleon a ruský car smlouvu, která brání obchodování Británie s konopím. Tím by se tak zastavila produkce lodí a funkce celého námořnictva Británie a ta by s největší pravděpodobností přestala s blokádou kontinentu a Francie. Jenže smlouva nebyla ruským carem dodržena a tak poté pořád docházelo k obchodování s ruským konopím.
USA jsou v té době zcela odříznuti v přísunu konopí z Ruska a Rusko je poté napadeno Napoleonem. Hlavním úmyslem je zabránit dodávkám konopí do Británie. Ale jak je známo, následkem kruté ruské zimy se toto Napoleonovi nepodařilo a byl poražen. V roce 1814 je podepsána smlouva mezi Anglií a USA o tom, že již nikdy nebudou obtěžovány americké obchodní lodě s dovážejícím konopím také z Ruska a USA se vzdalo všech nároků na Kanadu.

 

A něco na závěr…

V třicátých letech 20. století došlo k úplnému odstupu od konopí. Nejprve kvůli objevení lepších vlastností bavlny, poté bylo zrušeno otroctví a v poslední řadě k tomu vedlo i zavedení zákonu o marihuaně. Také u nás bylo konopí využíváno. Ale až v pozdějších dobách a to v době Československa. Používalo se též k technickým účelům – což znamená průmyslové využití. Velký rozmach mělo v šedesátých letech dvacátého století – s příchodem hnutí hippies a dále v devadesátých letech, především v tom špatném pohledu – jeho omamné vlastnosti. V současné době se konopí dělí laicky na dvě hlavní: „technické“ a „obyčejné“. A to s tím, že technické se využívá na léčebné prostředky, různé masti, ale i parfémy nebo na výrobu látky provazů a podobných věcí. Konopí již není tak důležité a především je „hlídáno“ kvůli jeho zneužívání ve velkých pěstírnách pro výrobu marihuany…

 

Váš tým URBANSHOP.cz